Genetika Feladatmegoldó Verseny – Versenyfelhívás és eredmény

Frissítve: 2023.12.17

2023. december 13-án köszöntöttük a Varga Katali Gimnázium Genetika Feladatmegoldó Versenyének győzteseit. A Természettudományi munkaközösség által szervezett verseny három fordulóból állt.

A beválogatás során a tanulóknak egy genetikafeladatot kellet összeállítaniuk és elküldeni a szervezőknek. A második fordulóban laborgyakorlat során az ecetmuslica genetikájával kapcsolatos vizsgálatokat végeztek, a harmadik fordulóban pedig különböző nehézségű genetikafeladatokat kellett a versenyzőknek megoldaniuk.

Az összesített eredmények alapján a díjazott tanulók:
Első kategória (10. évfolyam):
I. Margaras Karla Mirabella (10.D)
II. Turai Boglárka (10.D)
III. Horváth Kitti (10.D)

Második kategória (11-12. évfolyam):
I. Földi Albert (11.B)
II. Nagy Kornél Márk (11.C)
III. Papp Viktória (12.D)

A díjazott tanulók ajándék könyvutalványban részesültek.

Kedves Diákok!

A Varga Katalin Gimnázium Természettudományi munkaközössége GENETIKA FELADATMEGOLDÓ VERSENYT szervez 2023.december 5-én (kedden) 14.00 órás kezdettel a gimnáziumban (5000 Szolnok, Szabadság tér 6.). A versennyel emlékezünk Festetics Imre (1764 – 1847) munkásságára, aki megelőzve Gregor Mendelt, már 1819-ben megfogalmazta az öröklődés néhány fontosabb alaptörvényét. Középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik már tanultak örökléstant és érdeklődnek a genetika iránt.

A versenyen való részvétel feltétele egy genetikafeladat önálló szerkesztése, melyet 2023. november 27-ig (15.00) kell a jelentkezési lappal együtt megküldeni a versenybizottság címére (dr.nagy.bela@vargaszolnok.hu). A feladat összeállításához felhasználható bármilyen genetikával kapcsolatos internetes forrás, tankönyv, vagy más szakirodalom (lásd a mellékletet). Fontos, hogy a versenyző által összeállított egyedi, érdekes, korábban nem publikált feladat legyen, melynek le kell írni a megoldását is.  A feladat végén fel kell feltüntetni, milyen forrásból származik a feladatban bemutatott tulajdonság öröklésmenete.

 A legegyedibb, legérdekesebb és helyesen megoldott feladatok szerzői a zsűri döntése alapján meghívást kapnak a feladatmegoldó versenyre, melyen lesz egy 45 perces genetikai laborgyakorlat, azt követően 90 perc alatt genetikafeladatokat kell megoldani (egy tulajdonság öröklődése, független öröklődés, génkölcsönhatás, nemhez kapcsolt öröklődés, kapcsolt öröklődés témakörök feladatai). A helyezést a szerkesztett genetikafeladat, labormunka és feladatmegoldások összesített pontszáma adja.

A verseny résztvevői emléklapot kapnak, a legjobb versenyzők pedig (10 000, 5000 Ft-os) könyvutalványokban részesülnek.

Innen letölthető a jelentkezési lap, melyet a feladattal együtt a dr.nagy.bela@vargaszolnok.hu címre kérjük küldeni.

A felkészüléshez kapcsolódó tematikájú honlapokat, a genetikafeladatokhoz forrásokat, ill. javasolt szakirodalmat ez a dokumentum tartalmazza: Források, szakirodalom

Várunk szeretettel minden érdeklődő diákot!