AJTP-pályázat

Az Arany János Tehetséggondozó Programba pályázni kell!

Az aktuális pályázat beadási határideje: 2023. december 8.
cím: Varga Katalin Gimnázium, 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.

Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet

Mit kell tartalmaznia a pályázati csomagnak?

A Belügyminisztérium pályázati felhívása 8. osztályos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programba történő részvételre

a) a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet), letölthető: AJTPTanuloiPaly1_sz_melleklet2023.doc (live.com)
b) a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet), letölthető: AJTPTanuloiPaly2_sz_melleklet2023.doc (live.com)
c) a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet), letölthető: AJTPTanuloiPaly3_sz_melleklet2023.doc (live.com)
d) azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
e) a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről), letölthető: AJTPTanuloiPaly4_sz_melleklet2023.doc (live.com)
f) vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha az e. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet). letölthető: AJTPTanuloiPaly5_sz_melleklet2023.doc (live.com)

Az összes dokumentumot egy csomagban innen töltheti le: Pályázati dokumentum csomag

Hogyan zajlik a pályázati – felvételi eljárás?

Tájékoztató szülőknek: november 7. (kedd) 10.00 óra

  1. Az osztályfőnök segítségével a tanulók és szüleik elkészítik a pályázati csomagot, és
    eljuttatják a Varga Katalin Gimnázium címére (5000 Szolnok, Szabadság tér 6.)

    2023. december 8-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma). Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.
  2. A tanuló a tanév rendjében megjelölt időpontig beadja jelentkezését a központi írásbelikre. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2023. november 15-ét követően lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) jelentkezési határidő 2023. november 30.
  3. A tanuló megírja az AJTP képességmérő tesztet (2024. január 19.), valamint a központi írásbeliket (2024. január 20.) és részt vesz az intézmények által szervezett felvételi beszélgetésen.

    A felvételi pontok számítása:

A tanuló megírja az AJTP képességmérő tesztet (2024. január 19., pótnap: 2024. január 31.), valamint a központi írásbeliket (2024. január 20., pótnap:2024. január 30.) és részt vesz az intézmények által szervezett felvételi beszélgetésen. 

A gimnáziumok a felvételik és a hozott pontszámok alapján rangsort készítenek, ami alapján még a középiskolai jelentkezési határidő előtt értesítik a pályázókat arról, hogy bejutottak-e az általuk megjelölt valamely intézmény AJTP osztályába (2023. február 9.). Amennyiben igen, akkor a tanuló a jelentkezési határidőig (2024. február 21.), beadja jelentkezését az adott intézménybe az AJTP osztályába.

A mellékelt anyagok itt is elérhetők: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei