Arany János Tehetséggondozó Program

Mit kell tudni az Arany János Tehetséggondozó Programról (AJTP)

Az Arany János Tehetséggondozó Program a kormányzat által támogatott országos esélyteremtő program, amely 2000 óta működik eredményesen az ország 21 kiemelkedő gimnáziumában.

A 2023-24 tanévre vonatkozó felhívás és mellékletei itt érhetők el: Oktatási Hivatal (oktatas.hu)
Online tájékoztató intézményvezetőknek, 7-8. évfolyamos osztályfőnököknek október 25-én 14.30-tól
AJTP nyílt nap: november 7. kedd
Tájékoztató szülőknek: november 7. kedd 17.00

Célja:
a tanulók felkészítése az érettségire, az egyetemi továbbtanulásra.

Eszközei:

 • 5 éves képzés
  • előkészítő év: a tanulók emelt óraszámú idegen nyelv és a digitális kultúra tanítása
  • A programban résztvevők az előkészítő évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között tanulnak, az utolsó két évben bármely két tantárgy emelt szinten is választható,
 • speciális kiscsoportos, egyéni foglalkozások (tanulásmódszertan, kommunikáció,
  önismeret), magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgy tanításában.
 • NAT 2020 AJTP Kerettantervek
 • VKG helyi tantervek
 • középfokú nyelvvizsga,
 • ECDL vizsgák alap és haladó szinten,
 • jogosítvány,
 • belföldi és külföldi tanulmányi kirándulások, programhétvégék
 • Mindez teljes körű állami finanszírozással, vagyis a tanulók, szülők számára
 • ingyenesen.
 • A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező: Az Arany János Tehetséggondozó Program kollégiumi tevékenység- és foglalkozásrendszere
 • A tanulók szociális (pl. étkezés, közlekedés, különórák, edzések, táborok stb. költségeinek fedezése) és ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege:
  • 9/AJTP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft/hónap,
  • 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően
  • 4,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft/hónap,
  • 4,31 átlageredménytől 30 000 Ft/hónap,
  • 4,71 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/hónap

Kik jogosultak a programra?

 • kedvezményezett településen lakik (közel 1700 ilyen település van, nem csak kistelepülések, hanem pl. városok is, a lista az alábbi linken elérhető: A kedvezményezett települések jegyzéke
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett
 •  a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult
 • a szülő vagy a családba fogadó gyám aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy
 • lakóhelye nem kedvezményezett település, de lakosságszám 5000 fő alatti, és a programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül

A programba pályázni kell!

A pályázat beadási határideje: 2023. december 8.
cím: Varga Katalin Gimnázium, 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.

A pályázat tartalmi követelményeiről és a felvételi eljárásról ide kattintva olvashat részletesebben.