Biológia-kémia program

Magas szintű tantárgyi felkészítés biológiából, kémiából, a 9-10. évfolyamon a két tantárgy oktatása emelt óraszámban történik. Korszerű eszközökkel felszerelt természettudományos laboratóriumban készítjük fel diákjainkat emelt- és középszintű érettségi vizsgákra, a diákok részt vehetnek diákkutatásokban, melyekről a gimnázium által szervezett természettudományos diákszimpóziumon számolhatnak be, az egyetemi programok látogatása során betekintést kaphatnak kutatói munkába is. Iskolánkban működik az országos hálózattal működő  tehetséggondozó program, a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi központja.