Varga Katalin

Halmágy 1802. augusztus 22. – Halmágy 1852 után
„A szászföldi Kőhalomszék Halmágy nevű községében született. Apja Varga János
kisbirtokos, anyja Rosondai Katalin, mindketten régi hadnagyi család sarjai. Szüleit még
gyermekkorában elveszítette, és testvéreivel együtt hányatott ifjú kor várt rá.
Katalin férjhez ment, de férjét korán elveszíti, s özvegyként maga műveli kis, öröklött
földecskéjét, amely megélhetést ad számára. Hamarosan azonban egy szerencsétlen
kimenetelű pör igazságtalan ítélete nincstelenné teszi. 1840 tavaszán a legnagyobb
nyomorban tengődik Bécsben, ahol segélykérés miatt tartózkodik; birtokügye azonban
végleg elvész, s ekkor visszatér Erdélybe. Ekkor érlelődik meg benne az elhatározás : bécsi
tapasztalatait, komoly képességét […] erejét a kizsákmányolt jobbágyok hasznára fordítja. A
„középtermetű, barna, pirosarcú, fekete szemű ”, magyarul, németül és románul beszélő […]
38 éves magyar asszony az abrudvidéki román (bányász)jobbágyok tanácsadójává és
rövidesen vezérévé lesz. Varga Katalin beáll a küzdők sorába, a sornak élére. […]
A zalatnai uradalom parasztjainak nyomasztó helyzetét mélyen átérezve, elkészít egy
kérvényt, melyet személyesen visz fel Bécsbe az uralkodóhoz, amely összefoglalva tárta fel a
három község panaszait ( a vármegye és uradalom tisztjeinek zaklatásai, a súlyosbodó
robot…stb.) és kívánságait,. de rövidesen be kellett látnia, hogy a parasztok jogos kérése
süket fülekre talál. […] Tettek következnek. […] A hatóságok kezdenek felfigyelni Varga
Katalin működésére.
[…] A „veszedelmes lázítónő ” elfogatásával kapcsolatos kísérletek azonban egyelőre még
sikertelenek maradnak. […]A nép gyűlölete pedig egyre nő elnyomói ellen; egyre
gyakoribbak lesznek a nyílt ellenállások is.
1847 január végén letartóztatják Varga Katalint, s évekig a gyulafehérvári börtönben
raboskodik. Ügye 1850-ben kerül napirendre. Az ítélet : „Varga Katalin az állami
közbiztonság, a közbéke elleni vétség és a jobbágyoknak földesuruk elleni izgatása miatt – a
közel 4 évi vizsgálati fogság után – háromhavi elzárásra, a perköltségek viselésére és a
büntetés letöltése után Erdély területéről való eltávolításra ítéltetik.”
[…]
Varga Katalin életének további alakulásáról semmit sem tudunk. Csak a hagyomány tartotta
ébren emlékét Halmágyon.” Haláláig rendőri megfigyelés alatt élt.

Felhasznált irodalom:

  • A Szolnoki Állami Varga Katalin Általános Leánygimnázium évkönyve : az 1958/59.
    tanévről. 3-4.o.
  • S.n. : Varga Katalin (mozgalmi vezető). In =
    https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Katalin_(mozgalmi_vezet{6ebadc91ab2ee6196735912794149fb2377dffb7e4ffcf3f7d608c0de836caa9}C5{6ebadc91ab2ee6196735912794149fb2377dffb7e4ffcf3f7d608c0de836caa9}91)