Magyar-angol két tanítási nyelvű program

Az 1988. szeptemberében indított magyar-angol két tanítási nyelvű képzés évfolyamonként egy-egy osztályban működik. A négyéves gimnáziumi alapképzés sajátossága az angoltanulás magasabb óraszámban, amelynek részeként minden évfolyamon legalább három közismereti tantárgyat célnyelven (angolul) tanulnak a diákok. A közismereti tárgyak közül a matematika, fizika, biológia, történelem, földrajz és célnyelvi civilizáció tanítása történik angol nyelven. A 10. évfolyam végén B2-es tudásszint elérése a cél, amelyet országos kompetencimérés keretében ellenőriznek.  A program sikeres elvégzése – a sokszínű felsőoktatási továbbtanulás mellett – C1 szintű, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzését is jelenti. A természetes idegennyelv-használat fejlesztését szolgálja az állandó anyanyelvű tanár jelenléte, valamint számos, részben-egészben angol nyelven zajló tanórán kívüli esemény, pl. külföldi utazások, nemzetközi diákcsere programok, külföldi diákok fogadása, versenyek, szimpóziumok, vagy bekapcsolódás országos rendezvényekbe.