Iskolatörténet

A Varga Katalin Gimnázium elődjét 1930-ban alapították Bánffy Katalin Leánylíceum néven, majd az 50-es évek elején kapta a Varga Katalin Gimnázium nevet.

Jelenleg 4 évfolyamos gimnáziumként 14-18 éves tanulókat (lányokat és fiúkat) készít fel a felsőfokú továbbtanulásra, kiemelt figyelmet fordítva a tanulói személyiségfejlesztésre.

Az 1971-től kezdődő önálló fakultációs kísérlet az eltérő képességek és tehetségek fejlesztésének pedagógiai programja lett.

1977-78-ban az iskola. – Magyarországon egyedüliként – UNESCO-kutatás helyszíne volt.

     1986-tól a megye pedagógus-továbbképzését segítő bázisiskolai megbízást kaptunk, ezáltal lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az érdeklődő szakemberek megismerhessék sajátos iskolai rendszerünket. 

    Az 1988-ban indított magyar-angol két tannyelvű oktatás iskolánk egyedi programja, melynek országos elismeréséhez diákjaink sikerei nagymértékben hozzájárultak. A két tannyelvű program célja a magas szintű angol nyelvtudás megszerzése. Ennek érdekében a matematika, történelem, fizika, biológia angol nyelvű tanulása a szaknyelv elsajátítását eredményezi. Az ismeretek átadását magyar szaktanárok végzik, akik Fulbright-ösztöndíjjal amerikai tanítási gyakorlatot is szereztek.

     A matematika-idegennyelv program célja kettős: a képzés első két évében biztos matematikai és nyelvi alapok megszerzése, a képzés utolsó két évében pedig felkészülés a továbbtanulásra a tanuló választásának megfelelő irányban.

 2000 szeptemberében kezdődött iskolánkban az Arany János Tehetséggondozó Program. Ezzel a lehetőséggel tovább bővítettük a már meglévő tehetségfejlesztés és személyiségfejlesztés iskolai rendszerét, és lehetőséget adtunk arra is, hogy a kisfalvakban élő fiatalok bekerülhessenek iskolánkba, ahol az előkészítő év speciális fejlesztő programja után alkalmassá válhatnak a „vargás” követelmények teljesítésére, majdan egyetemi, főiskolai továbbtanulásra.

A 2008/2009. tanévben új képzési program indult: általános tehetséggondozó program 4 modulban. A tanulók a kötelezően előírt tanítási órák mellett heti 2 órát választanak a felkínált 4 modulból: művészi és gyakorlati kommunikáció, nemzetközi ismeretek, matematika-fizika, biológia-kémia. A modulokat a tanulók 4 féléven keresztül tanulják, saját döntésüknek megfelelően. A változtatás minden félév végén lehetséges.

A Varga Katalin Gimnáziumban 5 idegen nyelvből választhatnak a diákok. Az angol, német és francia nyelvek tanulása mellett lehetőség nyílik az orosz és a spanyol nyelv tanulására is, utóbbit alapítványi tanfolyam keretében.

    A tehetségfejlesztés különleges lehetőségeit biztosítja a szabadidős programok keretében működő diákszínpad, a versmondó kör, a képzőművészeti diákkör, az énekkar, a Vargánya diákújság, a filmklub, valamint a Suligála szereplési lehetőségei.

A színes diákélet hozzájárul iskolánk oktatási sikereihez is.

A gimnáziumunk életében nagy szerepe van az edzettségnek és sportnak.

Kiváló versenysportolóink vannak asztalitenisz, lábtoll-labda, tenisz, minigolf, kajak-kenu, evezés, atlétika, úszás, fitness sportágakban, de a kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, röplabda csapatmérkőzéseken is eredményesen szerepelünk.

Népszerűek a sítáborok, a vízitúrák, a természettudományos terepgyakorlatok.

Nagy hagyománya van iskolánkban a nemzetközi csereprogramoknak. A külföldi vendégek fogadása, a külföldre történő utazás különleges lehetőséget teremt arra, hogy tanulóink és pedagógusaink megismerkedjenek más népek kultúráival, ugyanakkor az ország, a város és az iskola követei is legyenek egyben.

Elsődleges célunk a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítés, ebben a folyamatban a tanulói személyiségfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt.

Eredményességünket a fenti célok teljesítéséhez viszonyítjuk, ezért fontos számunkra a „Középiskolai munka néhány mutatója” és más, egyéb külső mérések által bemutatott előkelő országos helyezésünk.

 Adatok az iskoláról (2010/2011):

Tanulói létszám: 541 fő 17 osztályban
Tanári státusz:  44,6 fő
Technikai státusz: 16,5 fő

Jelenleg futó projektjeink:

MEP program (Európai Parlament Modell)  
Globe prgoram
Pedagógus továbbképzés (TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0181)