Matematika-angol nyelvi program

A matematika-angol program tanulói az első két tanév során emelt óraszámban tanulják a matematikát, valamint angol nyelvóráik számát heti egy angol társalgás óra egészíti ki. A diákok közül sokan szívesen és eredményesen vesznek részt matematikaversenyeken, tudásuk fejlesztésére matematika- és fizikaszakkörök állnak rendelkezésre. Tanulmányaik alatt többen nemcsak a középfokú, hanem a felsőfokú angol nyelvvizsgát is megszerzik. A matek-angolos osztályok diákjai nagy arányban választanak gazdasági, mérnöki vagy informatikai pályát. Amennyiben érdeklődési területük mégis más irányba fordul, természetesen van lehetőség az utolsó két tanévben más tantárgyak emelt szinten történő tanulására.