Az iskoláról

Az iskolával kapcsolatos információk:

Az  Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk.     Az erről szóló oklevél itt megtekinthető.

Képzési programok:
AJTP
Matematika-angol nyelvi program
Magyar-angol két tanítási nyelvű program
Általános tehetséggondozó program
Biológia-kémia program
Informatika program

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium felsőoktatási tanulmányok elvégzésére felkészítő négy- és ötéves képzést kínáló általános gimnázium. Jelenleg 45 főnyi tantestület dolgozik négy képzési programban tanuló 562 diákkal 17 osztályban. A képzési programok: az ötéves Arany János Tehetséggondozó Program („A” osztályok), a négy-négyéves matematika-angol program („B” osztályok), a magyar-angol két tanítási nyelvű program („C” osztályok) és az általános tehetséggondozó, moduláris program („D” osztályok).

A legújabb az utóbbi, amelyet 2008-ban azért indítottunk, mert igény mutatkozott olyan gimnáziumi képzésre, amelyben nem érzi úgy a diák, hogy valamely tantárgy mellett el kell köteleznie magát. A 9-10. évfolyam 4 féléve során négyféle tantárgyi modulból választhatnak heti 2-2 órában. A modulok félévente cserélhetők, de dönthet úgy is a diák, hogy 4 féléven át ugyanazzal a modullal foglalkozik. A 4 félévnyi tartalom összeállítása tehát úgy történt, hogy a maradók mindig újat kapjanak, de az újonnan belépők ne érezzék hiányát egy korábbi modul anyagának. Szándékunk szerint, e két év segít a diákoknak a 11-12. évfolyamon tudatosabb döntést hozni pl. az emelt/középszintű képzés, ill. a továbbtanulás irányának választásában.

Az 1988. szeptemberében indított magyar-angol két tanítási nyelvű képzés évfolyamonként egy-egy osztályban működik. A négyéves gimnáziumi alapképzés sajátossága az angoltanulás magasabb óraszámban, amelynek részeként minden évfolyamon legalább három közismereti tantárgyat célnyelven (angolul) tanulnak a diákok. A közismereti tárgyak közül a matematika, fizika, biológia, történelem és célnyelvi civilizáció tanítása történik angol nyelven. A 10. évfolyam végén B2-es tudásszint elérése a cél, amelyet országos kompetencimérés keretében ellenőriznek.  A program sikeres elvégzése – a sokszínű felsőoktatási továbbtanulás mellett – C1 szintű, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzését is jelenti. A természetes idegennyelv-használat fejlesztését szolgálja az állandó anyanyelvű tanár jelenléte, valamint számos, részben-egészben angol nyelven zajló tanórán kívüli esemény, pl. külföldi utazások, nemzetközi diákcsere programok, külföldi diákok fogadása, versenyek, szimpóziumok, vagy bekapcsolódás országos rendezvényekbe.

Osztályok

Iskolatörténet
Varga Katalinról

Nemzetközi kapcsolatok

Tehetségpont

Sikerek, kitüntetések