Általános tehetséggondozó program

A művészi és gyakorlati kommunikáció modul keretében a diákok gyakorolják az előadó-művészetet, kreatív írást tanulnak. A történelem modul fő célja azon készségek fejlesztése, amelyek szükségesek a történelem érettségi minél eredményesebb teljesítéséhez, témája a Kárpát –medence történelmi múltjának és jelenének megismerése. Az elméleti ismeretek hatékony elsajátítását az élménypedagógia módszerivel ötvözve (drámapedagógia, projektmunka, kirándulások, múzeumlátogatások) kívánjuk elérni.

A programban első idegen nyelvek az angol, vagy a német nyelv; második idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz.